Poprzez różne etapy poznania Chrystusa, spotkania z Nim,
z Jego słowem, musi wzrastać nasza miłość
ks. Franciszek Blachnicki
Nawrócić się to pozwolić, by Chrystus nas dotknął i obudził dobro drzemiące w nas, by uleczył to, co w nas chore, grzeszne, złe, by rozwiązał to, co w naszym życiu trudne i zawikłane.
ks. Franciszek Blachnicki

Jak? Gdzie? Kiedy?

 • Kiedy?
  25 - 29 września 2015
  (piątek jest dniem przyjazdu, nie zawiera treści. Najpóźniejszy możliwy przyjazd to sobota 7:30)
 • Gdzie?
  Częstochowa DOM (Dobrzyńska 112/114)
 • Jaki koszt?
  Małżeństwa: 350 zł
  Osoby od 15 lat: 190 zł
  Młodzież do 15 lat: 130 zł
  Dzieci do 12 lat: 90 zł
  Dzieci do 3 lat: 0 zł
 • Co zabrać?
  Poza standardowym wyposażeniem rekolekcjonisty zabierzcie z sobą zmienne obuwie oraz pościel lub śpiwór (jest też możliwość dopłaty za pościel). Ośrodek posiada odpowiednie warunki dla małżeństw.
 • Dla kogo?
  Dla wszystkich osób po III stopniu OŻK oraz kleryków, diakonów i prezbiterów.

To proste a równocześnie zdumiewające, że istnieje życie polegające na tym, że Chrystus żyje we mnie, a ja w Chrystusie.
ks. Franciszek Blachnicki

Czym jest ORD?
Kto jest zaproszony na rekolekcje?

Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, gdyż daje w sumie prawie tyle treści i przeżyć, co oaza pełna, piętnastodniowa. ORD jest przeznaczona dla osób, które mają już za sobą doświadczenie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspólnotach wywodzących się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (parafiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświadczenie ewangelicznego stylu życia proponowanego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w bliskim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechującego się modlitwą, przemianą wewnętrzną, radością i gotowością dawania świadectwa.

Zakłada się też, że ludzie chcą nadal trwać w Ruchu. Z drugiej strony osoby te mogą nie mieć jeszcze jasnego rozeznania, co do istoty i programu Ruchu Światło-Życie.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości. (...)

Jest to równoznaczne z decyzją przyjęcia odpowiedzialności diakonii Ruchu Światło-Życie. Do Ruchu można bowiem należeć tylko na zasadzie uczestnictwa w proponowanym przez niego programie formacyjnym oraz na zasadzie partycypacji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokalnych. Nie ma więc możliwości biernego należenia do Ruchu dla osiągnięcia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się należy do różnych stowarzyszeń. Być członkiem Ruchu Światło-Życie to znaczy przyjąć odpowiedzialność diakonii w nim. (...)

Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych).

ORD może dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i które reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Należą tu kapłani, alumni seminariów duchownych, siostry zakonne, członkowie – lub członkinie instytutów życia apostolskiego. ORD może być dla tej kategorii osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele.

ks. Franciszek Blachnicki

Spotkajmy się na miejscu!

Formularz zapisów dostępny jest tutaj: zapisy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza, który znajduje się poniżej.